Drużyna Oddechu” nowa inicjatywa Fundacji Oddech Życia, skierowana do uczniów, nauczycieli i szkół, ale również do chorych na mukowiscydozę oraz ich rodziców i opiekunów. To również akcja skierowana do sektora biznesowego.

Jak działa Drużyna Oddechu?

Z serca 🙂 Działania Drużyny Oddechu opierają się na zaangażowaniu wolontariuszy w całej Polsce, ale też na świecie (bo chorzy z mukowiscydozą, którym pomagamy, żyją też w Wielkiej Brytanii, Niemczech, na Ukrainie i wielu innych państwach).

Zobacz jak możesz pomóc, jak możesz dołączyć do Drużyny Oddechu