• Wstęp
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • Dane

Kroki składania wniosku

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie pomocą chorym na mukowiscydozę.

Każdy może zostać wolontariuszem Fundacji Oddech Życia i dołączyć do Drużyny Oddechu! Ale w przypadku osób niepełnoletnich opiekun prawny (rodzic) musi podpisać zgodę.

Wniosek składa się z kilku prostych kroków:

1) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
2) Podstawowe informacje o Tobie, dane kontaktowe,
3) Podsumowanie i przesłanie wniosku.

Adres e-mail

Twój adres e-mail (nie będziemy go ujawniać publicznie)

Wysyłając formularz oświadczasz, że zapoznałeś/aś się z informacjami, iż administratorem Twoich danych osobowych będzie Fundacja Oddech Życia z siedzibą w Krakowie (31-044) przy ul. Grodzkiej 42/1. Przysługują Ci prawa dostępu do swoich danych, ich poprawiania bądź usunięcia.

Dane osobowe i kontaktowe

Imię i nazwisko

Data urodzenia

Ulica, nr budynku, nr lokalu/mieszkania zamieszkania

Miejscowość zamieszkania

Kod pocztowy

Numer telefonu (nieobowiązkowo, ale może usprawnić komunikację)

Twoja pomoc

Obszar zainteresowań i możliwej aktywności (możesz wybrać kilka)

Tutaj możesz opisać inne Twoje pomysły na pomoc chorym na mukowiscydozę, jeżeli nie znalazłeś na powyższej liście obszarów, w których mógłbyś/mogłabyś współpracować z nami.

O Tobie (napisz nam w kilku zdaniach kim jesteś, co robisz aktualnie)